Skip to main content
0

Dat een vertrouwenspersoon een belangrijke rol heeft binnen organisaties is de laatste tijd erg duidelijk geworden. Nadat het YouTube-programma ‘Boos’ van Tim Hofman wangedrag binnen het populaire televisieprogramma ‘The Voice of Holland’ aankaartte staan bedrijven binnen Nederland op scherp. Helaas volgden er na ‘Boos’ nog meer openbaringen bij grote organisaties van wangedrag. Hiermee kunnen we concluderen dat dit helaas echt kan gebeuren binnen een bedrijf. De discussie die op dit moment groots in de media gevoerd wordt, is: “Hoe kunnen we dit voorkomen?”

Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Want helemaal voorkomen gaat waarschijnlijk helaas nooit lukken. Een andere belangrijke vraag om te stellen is: “Wat doet uw organisatie wanneer dit gebeurt?” Is er bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon aanwezig en weten uw medewerkers ook goed wie dit is? Daarnaast is deze persoon vertrouwelijk genoeg om je hart bij te luchten? Door al deze omstandigheden informeren we u graag waar een goede vertrouwenspersoon aan moet voldoen binnen een organisatie.

Vertrouwenspersoon is niet verplicht, maar wel belangrijk
Er staat niet in de wet dat u een vertrouwenspersoon moet aanstellen. Wel dat u verplicht bent om een beleid te voeren op Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Het PSA-beleid moet ingaan op de thema’s discriminatie (waaronder seksuele intimidatie), agressie en geweld, pesten en werkdruk. In het PSA-beleid is ook de vertrouwenspersoon opgenomen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een logisch onderdeel van het PSA-beleid.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
Als een werknemer een probleem heeft op het gebied van ongewenste omgangsvormen, is het de taak van de vertrouwenspersoon om te luisteren en te ondersteunen. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon binnen een organisatie een rol spelen bij de voorlichting over grensoverschrijdend gedrag op het werk. De vertrouwenspersoon adviseert het management over gedragsnormen. Want goed voorbeeld doet goed volgen.

De vertrouwenspersoon van ArboVita voor uw organisatie
Binnen ArboVita zijn meerdere getrainde vertrouwenspersonen aanwezig. Mocht u ervoor kiezen om geen interne vertrouwenspersoon aan te stellen, dan kunnen we u helpen. De voordelen van een externe vertrouwenspersoon: De persoon heeft direct een onafhankelijke positie in de organisatie en heeft daardoor makkelijker een objectieve houding. Er is meer afstand naar de organisatie, waardoor medewerkers eerder naar de vertrouwenspersoon toestappen.Uiteraard gaan wij strikt vertrouwelijk om met alle informatie die wij horen en zien. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of bekijk onze website voor meer informatie.

Leave a Reply