Skip to main content
0

ArboVita

Over ons

ArboVita is een landelijk werkzame en gecertificeerde arbodienst. Een arbodienst die met een persoonlijke benadering maatwerk levert. Onze dienstverlening bestaat uit verzuimbegeleiding, het aanbieden en actueel houden van de RI&E (Risico, Inventarisatie & Evaluatie), het aanbieden van PMO’s (Preventief Medisch Onderzoek) en het uitvoeren van de Wet Verbetering Poortwachter.

Uitgebreide branchekennis

ArboVita is actief in vele branches en beschikt over aantoonbare ervaring in alle branches. De meest voorkomende klachten zijn gerelateerd aan problemen met het houdings- en bewegingsapparaat en psychische klachten.

Duurzame inzetbaarheid

Een probleem voor de komende jaren binnen werkend Nederland is de duurzame inzetbaarheid van de ouder wordende werknemer. ArboVita werkt samen met enkele toeleveranciers die zich met name op dat gebied hebben toegelegd. Wij streven samen met onze opdrachtgevers naar duurzame inzetbaarheid!

Visie op verzuim

Verzuim is en blijft eigendom van de werkgever en werknemer. In de ideale situatie overleggen werkgever en werknemer bij een ziekmelding met elkaar over wat de werknemer nog wel kan doen. De bedrijfsarts /arbodienst heeft hierin een adviserende rol naar beide partijen. Het niveau van advisering zal afhangen van soort bedrijf/werk en de reden van ziekmelding verzuim.

ArboVita staat demedicalisering van het verzuim voor, maar realiseert zich dat daar vaak een arts voor nodig is. Artsen van ArboVita beperken zich tot het aangeven van mogelijkheden vanuit medische problematiek. Ziekteverzuim heeft over het algemeen meer oorzaken dan het medische aspect alleen. De toegevoegde waarde van de arbodienst is het aanreiken van handvatten aan de betrokken partijen om tot probleemoplossing te komen.

Essentieel in onze dienstverlening is een open en directe communicatie. Het doel van onze dienstverlening is erop gericht dat mensen zo snel mogelijk gezond weer aan het werk zijn. Duurzaamheid van herstel staat daarbij bovenaan.

Meer informatie?

Wil je meer informatie of begeleiding bij het kiezen van een geschikt verzuimabonnement? Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op