Skip to main content
0

Vertrouwenspersoon

Er staat niet in de wet dat u een vertrouwenspersoon moet aanstellen. Wel dat u verplicht bent om een beleid te voeren op Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Het PSA-beleid moet ingaan op de thema’s discriminatie (waaronder seksuele intimidatie), agressie en geweld, pesten en werkdruk. In het PSA-beleid is ook de vertrouwenspersoon opgenomen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een logisch onderdeel van het PSA-beleid.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Als een werknemer een probleem heeft op het gebied van ongewenste omgangsvormen, is het de taak van de vertrouwenspersoon om te luisteren en te ondersteunen.

Daarnaast kan de vertrouwenspersoon binnen een organisatie een rol spelen bij de voorlichting over grensoverschrijdend gedrag op het werk. De vertrouwenspersoon adviseert dan het management over gedragsnormen. Want goed voorbeeld doet goed volgen.

De vertrouwenspersoon;

  • Verzorgt de eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en/of die hulp en advies nodig hebben.
  • Bekijkt of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • Informeert het slachtoffer over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
  • Geeft begeleiding als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leidinggevende.
  • Verwijst naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
  • Geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
  • Adviseert en ondersteunt leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
  • Registreert gevallen van ongewenst gedrag.

De arbeidsdeskundige zal in een rapportage advies geven.

De ArboVita-vertrouwenspersoon

Binnen ArboVita zijn meerdere getrainde vertrouwenspersonen aanwezig.
De voordelen van een externe vertrouwenspersoon: De persoon heeft direct een onafhankelijke positie in de organisatie en heeft daardoor makkelijker een objectieve houding. Er is meer afstand naar de organisatie, waardoor medewerkers eerder naar de vertrouwenspersoon toestappen.
Uiteraard gaan wij strikt vertrouwelijk om met alle informatie die wij horen en zien!

Via onderstaande abonnementsvorm kunt u gebruik maken van onze vertrouwenspersoon:

Jaarlijkse aansluitkosten:

€ 110,00*

Uurtarief gesprekken en rapportages:

€  105,00*

*Bedragen zijn exclusief btw en jaarlijkse indexatie.

Meer informatie?

Heeft u interesse of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op