Skip to main content
0

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek bij ArboVita bestaat uit de volgende elementen:

 • Het vaststellen van arbeidsmogelijkheden van de cliënt in relatie tot zijn/haar medische beperkingen;
 • Het eventueel verrichten van werkplek- en of functiegericht onderzoek indien aan de orde;
 • Het geven van advies over reïntegratie en/of begeleiding naar passend werk, alsmede scholing.

Tijdens het medisch onderzoek is vastgesteld dat de betrokken werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is als gevolg van een ziekte en/of een gebrek. Met het arbeidsdeskundig onderzoek wordt aan de hand van sociaal-medische onderzoeksgegevens vastgesteld in hoeverre belemmeringen ontstaan bij deelname aan het arbeidsproces, met als doel vast te stellen op welke termijn de betrokken werknemer geheel of gedeeltelijk het eigen werk weer kan hervatten. Een REA-toets is onderdeel van dit onderzoek.

Conclusies uit het onderzoek

 1. De werknemer ondervindt belemmeringen tijdens het werk als gevolg van ziekte of gebrek;
 2. De werknemer ondervindt belemmeringen tijdens het gedeeltelijk uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden;
 3. De werknemer ondervindt geen belemmeringen bij het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden;
 4. De werknemer is niet meer arbeidsongeschikt en kan zijn/haar werkzaamheden volledig hervatten.

De arbeidsdeskundige zal in een rapportage advies geven.

Reïntegratie onderzoek/Reïntegratievisie

Het reïntegratie onderzoek is bedoeld voor diegene die volledig of gedeeltelijk niet meer in is zijn de huidige werkzaamheden uit te voeren maar waarvoor wel passende arbeid gevonden kan worden.

Reïntegratievisie:

De reïntegratievisie is een nadere uitwerking van de arbeidsdeskundige beoordeling en geeft een indicatie van de noodzakelijke handelingen om de arbeidsmarktpositie van de betrokken werknemer te verbeteren.

De arbeidsdeskundige geeft hierin globaal weer welke handelingen de betrokken werknemer kan volgen om zo snel en efficiënt mogelijk weer deel te nemen aan het arbeidsproces. (Hierbij wordt gekeken of dit de huidige werkzaamheden betreft of voor de werknemer nieuwe werkzaamheden bij een eventuele nieuwe werkgever.)

In de reïntegratievisie staan de mogelijke handelingen in hoofdlijnen beschreven met o.a.:

 • Reïntegratiekansen en haalbaarheid;
 • Opleiding, beroepswens, motivatie en presentatie;
 • Functionele belemmeringen, belastbaarheid;
 • Kansen en mogelijkheden binnen de regionale arbeidsmarkt.

Doorlooptijd van het reïntegratie onderzoek is vier weken na ontvangst van de aanmelding.

Meer informatie?

Wil je meer informatie of begeleiding bij het kiezen van een geschikt verzuimabonnement? Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op

Download prijzenlijst

Hulp nodig bij het kiezen? Download de prijzenlijst en zie het verschil in verzuimabonnementen.

Download de prijzenlijst