Skip to main content
0

Arbeidsdeskundige evaluatie

Doel

Een arbeidsdeskundige evaluatie kan als voorbereiding op de reguliere eerstejaarsevaluatie een duidelijk beeld schetsen over de (duurzame) inzetbaarheid van de medewerker. Daarnaast kan de arbeidsdeskundige evaluatie ingezet worden rondom de reïntegratie als dit hierin kan bijdragen. Dergelijke afspraken kunnen in overleg met de casemanager ingepland worden. De arbeidsdeskundige evaluatie wordt gedaan door de arbeidsdeskundige van ArboVita, middels een online consult.

Als het gaat om een voorbereiding op de reguliere eerstejaarsevaluatie, wordt de arbeidsdeskundige evaluatie rond de 9 maanden ná ziekmelding uitgevoerd.

Vervolg

Deze arbeidsdeskundige evaluatie vindt plaats in samenspraak met de werkgever en bevat:

  • Bespreken van actuele situatie rondom verzuim;
  • Inventarisatie gedane acties 1e spoor;
  • Inzicht arbeidsvermogen van de medewerker vanuit diverse invalshoeken;
  • Voorlichting omtrent de reïntegratieverplichtingen en consequenties vanuit de WVP en CAO (korting salaris);
  • Advisering vervolg reïntegratie ( 1e spoor/FML/IVA);
  • De arbeidsdeskundige evaluatie wordt besproken met de werkgever. Ook wordt de case besproken met de bedrijfsarts;
  • Beknopte rapportage is onderdeel van het reïntegratie-dossier en zal als voorloper op een AD-onderzoek ook bij einde wachttijd worden aangeleverd aan UWV. Bij de Wet Verbetering Poortwachter is een doorlooptijd (van 2 jaar) van loondoorbetalingsverplichting en na die twee jaar loopt de wacht tijd af.

Meer informatie?

Wil je meer informatie of begeleiding bij het kiezen van een geschikt verzuimabonnement? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Download prijzenlijst

Hulp nodig bij het kiezen? Download de prijzenlijst en zie het verschil in verzuimabonnementen.

Download de prijzenlijst