Skip to main content
0

De bedrijfsarts

Spreekuur bedrijfsarts

ArboVita werkt landelijk en heeft vaste spreekuurlocaties in Hilversum, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Bosch.

Daarnaast kan ArboVita, indien gewenst door de opdrachtgever, flexibel zijn door op andere locaties in Nederland een spreekruimte te faciliteren. Spreekuren zijn in te plannen binnen 10 werkdagen. Spoedconsulten op indicatie sneller.

ArboVita werkt ook in toenemende mate met beeldschermconsulten en sinds de wereldwijde pandemie heeft deze vorm de eerste voorkeur. Een ontwikkeling die ook gezien wordt binnen de reguliere zorg. Voordelen hiervan:

 • Eenvoudiger te plannen, dus sneller inzetbaar;
 • Efficiënte gespreksvoering;
 • Duurzaam product milieutechnisch gezien;
 • Minder reisbewegingen door het land en daardoor minder kans op verspreiding van virussen.
De bedrijfsarts van ArboVita:

 • Is onafhankelijk adviseur op het gebied van gezondheid en welzijn zowel naar het lijnmanagement en staf als naar medewerkers;
 • Herkent bedrijfsbelangen en weegt deze evenwichtig mee in de advisering aan medewerkers en management/HRM m.b.t. de mogelijkheden tot herstel en reïntegratie;
 • Weegt restcapaciteiten van zieke medewerkers evenwichtig mee in de beoordeling van arbeidsongeschiktheid en mate van inzetbaarheid;
 • Is in staat om in het Sociaal Medisch Team (SMT) gezamenlijk met leidinggevenden en HRM een verzuim-begeleidingstraject op te stellen, dat door allen wordt gedragen;
 • Is telefonisch op afgesproken tijden bereikbaar voor leidinggevenden/HRM en daarnaast per e-mail goed en tijdig bereikbaar;
 • Koppelt spreekuurbevindingen binnen 24 uur terug aan leidinggevenden en HRM, telefonisch en/of per e-mail;
 • Volgt de standaard richtlijnen. (NVAB, STECR)

Taakdelegatie: samenwerking van bedrijfsarts met andere professionals.

Het advies van de bedrijfsarts is essentieel voor de re-integratie van uw werknemers. Echter kan de bedrijfsarts een aantal van zijn taken door andere gespecialiseerde professionals binnen ArboVita laten uitvoeren. Dit heet taakdelegatie. De privacy van uw werknemer en kwaliteit van de zorg zijn hierbij geborgd.

Waarom is er taakdelegatie:

De bedrijfsarts heeft veel werkzaamheden die alleen hij kan uitvoeren. Door verschillende taken te delegeren aan andere ArboVita-professionals krijgt de bedrijfsarts meer tijd voor zijn specifieke taken.

Als de bedrijfsarts enkele taken laat doen door andere professionals binnen de dienstverlening:

 • Kan uw werknemer eerder worden geholpen;
 • Biedt de juiste professional de juist zorg, waardoor de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeterd;
 • Heeft de bedrijfsarts meer tijd voor bedrijfsarts-gerelateerde vragen;
 • Heeft de bedrijfsarts meer tijd en aandacht voor preventief advies over vitaliteit en gezondheid en het voorkomen van verzuim.

Bij ArboVita ontvangen werknemers zo snel mogelijk de juiste zorg. De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk en de gedelegeerde is – net als de bedrijfsarts – gebonden aan het medisch beroepsgeheim. De privacy van uw werknemer blijft dus gewaarborgd.

Meer informatie?

Wil je meer informatie of begeleiding bij het kiezen van een geschikt verzuimabonnement? Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op