Skip to main content
0

Werken bij ArboVita is werken in een hecht, dynamisch en jong team. We geloven dat we het beste uit mensen kunnen halen door goed voor ze te zijn, daarom vinden we binding erg belangrijk. Een aantal keer per jaar verbinden we met elkaar door middel van een gezellig etentje. Kom je straks bij ons solliciteren dan geloven we ook niet in een traditioneel gesprek. Bij ons hoef je niet na te denken over vijf goede en slechte eigenschappen. We drinken samen een kop koffie of thee en gaan in gesprek om elkaar te leren kennen, daarom noemen we dit gesprek ook een kennismakingsgesprek. Naast een hecht team en goede werksfeer krijg je ook een marktconform salaris. Geïnteresseerd? Lees dan vooral verder, we leggen je graag uit wat de functie inhoudt en wie we zoeken.

Casemanager: verzorgt alle activiteiten die erop gericht zijn om het verzuim te voorkomen, te bekorten en te begeleiden. Je kunt dan denken aan het inplannen van een spreekuur bedrijfsarts of een arbeidsdeskundig onderzoek, een eerste beoordeling, het afgeven van een prognose inzake vermoedelijke verzuimduur, het maken van een risico-inventarisatie en dossiervorming in het kader van de Wet verbetering Poortwachter / WIA beoordeling. Kortom uiteenlopende activiteiten.

De casemanager
De casemanager is de spin in het web. Dit is de persoon die vanaf aanvang verzuim tot het einde het verzuim monitort. Dit wordt gedaan m.b.v. een verzuimbegeleidingstool. Het doel van de functie is in eerste instantie het verzuim te filteren. Dat wil zeggen: je krijgt een ziekmelding door, neemt met de ziekgemelde persoon telefonisch contact op en verricht een probleemverkenning. Wat is er aan de hand, wat zijn de klachten, wat voor soort werk doet betrokkene en welke relatie ligt er met de klachten. Is het reëel dat de persoon zich met deze klachten ziekmeldt, is er een vermoeden op bijkomende klachten of een onderliggend probleem dat niet meteen gemeld wordt en wat doet de persoon aan zijn/haar herstel. Dit wordt vervolgens vertaald in het systeem en er wordt indien mogelijk, een eerste prognose van verzuimduur aangegeven. Indien de klachten niet plausibel lijken en de casemanager of de werkgever vertrouwt het niet, dan kan er afhankelijk van de geclaimde klachten een (spoed)controle bij de bedrijfsarts ingezet worden. De casemanager initieert dit en rapporteert hierop. In eerste instantie is het een functie die voor een groot deel bestaat uit telefonische activiteiten. Alle binnengekomen meldingen moeten zakelijk en objectief aangenomen en beoordeeld worden.

Functieomschrijving casemanager verzuim

Taken:

  1. Verzuimbegeleiding
  2. Administratieve afhandeling
  3. Klanteigenaar
  4. Overleg

Verzuimbegeleiding/casemanagement
Medewerkers melden zich telefonisch ziek en hersteld. Middels een triagemodel uitvragen en duidelijk krijgen wat de oorzaak van het verzuim is, kwalificeren en afgeven eerste prognose (kort, midden lang en lang verzuim) en verwerken van ziekmeldingen in het verzuimsysteem. Informatie geven inzake het vervolgproces, Wet verbetering Poortwachter en Sociaaljuridische zaken. Initiëren in te zetten deskundigen (bedrijfsarts, verzuimcontroleur, arbeidsdeskundigen etc.) en inplannen gesprekken. De verzuimende medewerker wijzen op de rechten en plichten welke voortkomen uit het verzuimprotocol, aangeven hoe verder te handelen. Vervolgens dit terugkoppelen aan de zieke medewerker en/of werkgever. Advies geven over arbeid juridische/sociaal juridische zaken aan partijen, contact met UWV onderhouden (indien de situatie hierom vraagt). Regiehouder van verzuim. Het verwerken van herstelmeldingen in het systeem.

Administratieve afhandeling

Alle acties worden verwerkt in een verzuimtool. Het opstellen van een plan van aanpak, bijstelling plan van aanpak, verrichten van uiteenlopende correspondentie, zoals: opstellen verweerschrift UWV, uitnodigen zieke medewerker, etc. Zorgdragen dat de benodigde documenten tijdig en ondertekend retour komen en verwerken in de verzuimtool. Kortom alle administratieve handelingen die met het proces Wet Verbetering Poortwachter, Ziektewet en WULBZ te maken hebben. Zorgdragen voor een goede dossiervorming in het kader van de verzuimbegeleiding teneinde een “poortwachterproof” dossier op te bouwen. Rapporteren over de lopende caseload.

Klanteigenaar
Als casemanager krijg je een of meerdere klanten toegewezen. Het is de taak van de casemanager om met deze klant in het kader van aftersales de contacten te onderhouden zodat er tijdig bijgestuurd kan worden wanneer de klantverwachting niet overeenkomt met de te leveren diensten. Dit betreffen de dagelijks in te zetten diensten. Bij specifieke klanten kan het voorkomen dat de casemanager op locatie bij de klant contact heeft met de zieke medewerker en in het kader van de verzuimbegeleiding daar ter plekke de gesprekken voert.

Overleg
Periodiek vindt er afdelingsoverleg plaats. Periodiek vindt er casuïstiek overleg met collega’s plaats. Gevraagd en ongevraagd adviseren/meedenken over verbeteringen in het eigen werk als casemanager en de organisatie als geheel.

Samengevat wie zoeken wij:
Een groot deel van de contactmomenten met de klant en zieke medewerker zullen telefonisch verlopen. Hierdoor zal een groot deel van de werktijd met behulp van telefoon en computer gewerkt worden. Kennisniveau: Kennis van sociaaljuridische en arbeid juridische wetten zoals: Wet verbetering Poortwachter, Ziektewet, WULBZ, arbeidsrecht met in het bijzonder art 7:626 BW tot en met 7:629 BW. Hbo werk- en denkniveau. Het hebben van een gerichte opleiding op het gebied van casemanagement over verzuim is een pre. Beschikken over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Beschikken over empathisch vermogen echter afstand kunnen bewaren.

Vragen na aanleiding van deze vacature bel ons dan vooral op: (0)85 40 10 896 Wil je graag solliciteren? Stuur je CV en motivatie naar info@arbovita.nl. We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen voor een kennismakingsgesprek.